Erindringskasser

Dansk Center for Reminiscens anvender gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Personer med demens kan måske ikke umiddelbart berette om deres liv, for dem er brugen af genkendelige genstande et godt redskab til at finde nye indgange, der vækker associationer til fortiden. En erindringskasse, er en mindre kuffert eller kasse med 30 til 40 forskellige ting samlet efter temaer.
Det er ligeledes muligt, at låne en erindringskasse til ældre indvandrere.

Endeligt er det muligt at bestille og købe en erindringskasse. I den forbindelse kan man henvende sig til Dansk Center for Reminiscens på 60 70 14 23 eller center@reminiscens.dk Kasserne koster 3.000 kr. stk. inklusiv fragt. For at få et indtryk af de forskellige kassetemaer kan man gå ind under kasseoversigten under "Udlån af erindringskasser". Derudover har vi også udviklet nye temaer, som f.eks. "Mænd og kvinder", "Årets højtider" samt kasser om 1970'erne og 1980'erne.

Man kan få fat i en erindringskasse på følgende måde: