Erindringskasser

Dansk Center for Reminiscens anvender gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Personer med demens kan måske ikke umiddelbart berette om deres liv, for dem er brugen af genkendelige genstande et godt redskab til at finde nye indgange, der vækker associationer til fortiden. En erindringskasse, er en mindre kuffert eller kasse med 50 til 60 forskellige ting samlet efter temaer.
Det er ligeledes muligt, at låne en erindringskasse til ældre indvandrere.

Man kan få fat i en erindringskasse på følgende måde:

Det er endelig muligt, at købe en færdigproducerede erindringskasse. Vi laver kasser med blandet indhold fra skoletid, køkken og husarbejde, oplevelser og underholdning m.v. De findes i to udgaver: 1) med genstande fra 1930 til 1950 2) med genstande fra 1950 til 1970. Der er omkring 50 til 60 originale genstande i hver kasse. De koster 4.000 kr. stk. inklusiv forsendelse. De tager normalt mellem to til tre uger at fremstille.