Erindringskasser

Dansk Center for Reminiscens anvender gamle, historiske genstande til at vække og stimulere minder hos den ældre. Personer med demens kan måske ikke umiddelbart berette om deres liv, for dem er brugen af genkendelige genstande et godt redskab til at finde nye indgange, der vækker associationer til fortiden. En erindringskasse, er en mindre kuffert eller kasse med 30 til 40 forskellige ting samlet efter temaer.
Det er ligeledes muligt, at låne en erindringskasse til ældre indvandrere.

Man kan få fat i en erindringskasse på følgende måde: