Undervisning

Dansk Center for Reminiscens har siden midten af 1990’erne forestået en landsdækkende kursusvirksomhed for personale, frivillige samt pårørende i brugen af reminiscens og livshistorie for mennesker med demens. Kurser og foredrag med varighed fra 2 timer til en hel dag kan bestilles på center@reminiscens.dk eller tlf. 60 70 14 23. Pris efter aftale.

Derudover tilbydes det populære foredrag: ”Skal et plejehjem ligne et hjem? – og i givet fald: Hvordan gør man det?”. Mange ældre kan i dag have svært ved at finde rundt og orientere sig på et moderne indrettet plejehjem. Så hvordan bør et miljø se ud, der er genkendeligt, overskueligt og stimulerende?
Dansk Center for Reminiscens har i en årrække arbejdet med indretning af plejehjem og dagcentre landet over. Det sker med udgangspunkt i beboernes livshistorie og de nyeste erfaringer fra bl.a. Holland, England og USA. Centeret har stået for indretning af egentlige erindringsstuer og for udsmykning af gang- og opholdsarealer.
Foredraget kan bestilles på center@reminiscens.dk eller tlf.: 60 70 14 23. Pris efter aftale.