Udlån af erindringskasser

Ingen landsdækkende udlån

Fra 2018 stoppede det landsdækkende udlån af erindringskasser fra Dansk Center for Reminiscens. Dog findes der lokale udlån rundt om i landet:

I Jylland findes lokale udlån fra Esbjerg Bibliotekerne, Varde Bibliotek, Randers Bibliotek. Derover dækker Odense Centralbibliotek (Tlf. 66 13 13 72 - www.odensebib.dk - udlånstid 60 dage) kasseudlån på Fyn foruden Erindringscenter Bornholm (www.frivilligbornholm.dk eller Jens Rehfeld 21 78 90 42) dækker Bornholm. I det storkøbenhavnske område udlånes erindringskasser til lokale borgere og institutioner fra bl.a. hovedbibliotekerne i Hvidovre, Lyngby samt fra Ballerup Museum. Desuden er der udlån til lokale fra Roskilde Museum og Slagelse Bibliotekerne samt til ældreinstitutioner og centre fra Frederiksbergmuseerne.