Bøger, foldere, ældre ugeblade samt aviser fra besættelsen

Dansk Center for Reminiscens sælger en række ældre ugeblade til brug ved hyggelige samtaler om f.eks. reklamer, opskrifter, vittigheder, læserbrevkasse, kendte mennesker og tiden dengang.
1) De såkaldte dameblade - Flittige Hænder, Hendes Verden samt Alt for Damerne fra 1950'erne og 60'erne - for 15 kr. stk. eller 10 stk. for 100 kr. + porto.
2) De store, kendte ugeblade - Hjemmet, Familie-Journalen samt Billedbladet fra 1930'erne, 40'erne og 50'erne. - for 25 kr. stk. eller 6 stk. for 100 kr. + porto.
3) Endelig kan købes aviser fra besættelsen til 50 kr. stk + porto.

Alle bestilles på center@reminiscens.dk og sendes med posten.

Psykiatri, kultur og livshistorie

I første kvartal af 2014 arbejdede man på Dansk Center for Reminiscens for at undersøge brugen af reminiscens inden for det psykiatriske område. Der blev set nærmere på udenlandske erfaringer foruden metoden blev afprøvet i et gruppebehandlingsforløb på Ældrepsykiatrisk Ambulatorium på Psykiatrisk Center Ballerup. Erfaringerne fra undersøgelsen foreligger nu i form af folderen "Psykiatri, kultur og livshistorie". Undersøgelsen var økonomisk støttet via en personlig donation fra Ninna Scharling Thomsen.

Dansk Center for Reminiscens, 2014, 8 sider. Folderen er gratis og kan fås ved henvendelse til erindringscenteret.

Den kan ligeledes downloades her: Psykiatri, kultur og livshistorie.

”50’er dage – Anderledes erindringer om et overset årti”.

Udstillingskatalog og antologi om 1950’erne.

50’erne er i mange år blevet kaldt det grå årti. Men 50’erne var også optimismens årti, hvor velstanden voksede og drømmen om en bedre verden greb den danske befolkning. Antologien består af artikler om de nye genstande, der dukkede op i Danmark som teaktræs-møbler, farvestrålende tapet, pyntegenstande, cowboy-hæfter og meget andet. Endvidere er der personlige erindringer fra by og land, samt to unges refleksioner over det at have forældre, der var børn i 50’erne.

Dansk Center for Reminiscens, 2003, 40 sider. Pris 50 kr. + porto. Bestilles på center@reminiscens.dk.

”At tage livshistorien alvorlig – Projekt om reminiscens og den personlige historie på institutionen Rødbo”.

Rapport om 1-årigt udviklingsprojekt på institution for senhjerneskadede i Ballerup. Aktiviteterne angik såvel indretning af omgivelser, udvikling af aktivitetsmateriale som undervisning af personale. En af projektets udfordringer var at undersøge, hvordan reminiscens og livshistorie kan indgå i hverdagen på en institution med stor aldersmæssig spredning.

Dansk Center for Reminiscens, 2010, 24 sider, mange illustrationer. Folderen er gratis og kan fås eller tilsendes ved henvendelse til Rødbo, Klausdalsbrovej 621, 2750 Ballerup, tlf.: 44 77 61 61 eller

roedbo@balk.dk

Den kan ligeledes downloades her: At tage livshistorien alvorlig

Ove Dahl: ”Tilbage til … Alle de ting, du har glemt, du kan huske”.

En form for trykte erindringskasser findes i historikeren Ove Dahls bogserie ”Tilbage til …”, der er udkommet på forlaget Gyldendal, og nu dækker perioden fra 1930 til 2000.

Mange private og institutioner anskaffer bøgerne, der også finder anvendelse inden for voksenundervisning, genoptræning, sprogstimulering af bl.a. afasiramte, i aktiviteter og samvær med ældre, demensramte og hjerneskadede m.fl. De syv bind i serien er kommet i et samlet oplag på over 100.000 eksemplarer. Bøgerne kan i den nuværende hæftede udgave bestilles til 149,95 kr. stk. Bøgerne bestilles ved at gå ind på oversigten til venstre her på siden og tryk på "Kontakt". På e-mailen skriver man, hvad der bestilles, hvor det skal sendes hen samt om det skal betales med EAN-nummer eller der skal medsendes et girokort til eventuel netbetaling.

Med udgangspunkt i de enkelte bøger afholder Ove Dahl historiske foredrag i København og på Sjælland. Se nærmere her: Historiske foredrag