Undervisning

Dansk Center for Reminiscens har siden midten af 1990’erne forestået en landsdækkende kursusvirksomhed for personale, frivillige samt pårørende i brugen af reminiscens og livshistorie for mennesker med demens. Kurser og foredrag med varighed fra 2 timer til en hel dag kan bestilles på center@reminiscens.dk eller tlf. 60 70 14 23. Pris efter aftale.