Hjemmet gennem tiderne

Hjemmet er rammen om familiens historie. I takt med at samfundet udvikler sig, ændrer denne ramme sig også. Og alt fra tidens sociale vilkår til modens skiftende luner har betydning for denne ændring.

I Tidens Samling, som ligger i Brandts Klædefabrik i Odense, har man mulighed for at besøge stuer fra otte årtier i det 20. århundrede, fra 1910'erne til 1980'erne. Der er her tale om et åbent "hands-on"-museum, hvor man må gå ind i de forskellige interiør, åbne skuffer og skabe osv. Ved selvsyn kan man hermed mærke og opleve den skiftende indretning igennem århundredet.

Billederne er fra 1910'erne til 1980'erne.